Welcome to Pinnacle Systems - Forums Sign in | Join | Help

Search

You searched for the word(s):
< 1 second(s)
  • Re: Pinacle Studio 15 Ultimate

    Hello, when replacing the PC, I also reinstalled the above program on a new PC. Everything works for me, I just can't drag the video to the timeline. It always wants activation keys for me. The original ones that I once got (I don't know how and how it is described in the program, so I can't do it or I'm making a mistake somewhere) don't go there ...
    Posted to Studio - Installation & Setup (Forum) by Sodoma on November 28, 2020
  • Pinacle Studio 15 Ultimate

    Dobrý den, při výměna PC jsem i přeinstaloval na nový PC výše uvedený program. Vše mi na něm funguje, jen mi nejde přetáhnou video na časovou osu. Neustále to po mě chce aktivační klíče. Ty původní co jsem kdysi získal (už nevím jak a tak jak je popsáno v programu, tak mi to nejde nebo dělám někde chybu) mi tam nejdou nebo je špatně zadávám.Bylo ...
    Posted to Studio - Installation & Setup (Forum) by Sodoma on November 28, 2020
Copyright © 2012 Corel, Inc.. Terms of Use | Privacy Policy