Forums
in > Search
Welcome to Pinnacle Systems - Forums Sign in | Join | Help

studio opnieuw installeren

Last post 03-04-2021, 9:38 by plemmens. 2 replies.
Sort Posts: Previous Next
 •  03-03-2021, 10:50 812170

  studio opnieuw installeren

  Om zowel studio 23 en 24 te installeren kun je het Pinnaclestudio.msi gebruiken om te installeren.

  Ik had deze 2 programma's op 2 computers geïnstalleerd en door problemen met de programma's soms opnieuw gedownload en installeren.

  Helaas was mijn ssd schijf kapot en moet ik alles opnieuw installeren, alleen werkt  het .msi programma niet en wordt er naar de downloads verwezen.

  Daar krijg ik de melding dat het serienummer te vaak is gebruikt dus geen installatie mogelijk.

  Resultaat programma en geld weg, maar als studio altijd  goed had gewerkt waren die vele downloads niet nodig geweest.

  Hoe dit op te lossen??? 

    

 •  03-03-2021, 11:35 812172 in reply to 812170

  Betreft: studio opnieuw installeren

  Ik heb ca 10 jaar geleden exact eenzelfde probleem gehad en heb toen een klacht ingediend bij Pinnacle dat ik het geen stijl vond dat dit gebeurde. Ik heb toen een nieuw serie nr. gekregen.
 •  03-04-2021, 9:38 812185 in reply to 812172

  studio opnieuw installeren

  Translation of Joop's first post in this thread.

   

   To install both studio 23 and 24 you can use the Pinnaclestudio.msi to install.

  I had these 2 programs installed on 2 computers and sometimes re-downloaded and reinstalled due to problems with the programs.

  Unfortunately my ssd disk was broken and I have to reinstall everything, only the .msi program does not work and the downloads are referred to.

  There I get the message that the serial number has been used too often, so no installation is possible.

  Result program and money gone, but if studio had always worked well, those many downloads would not have been necessary.

  How to fix this ???

  Joop,

  Ik heb dit aangekaart bij Pinnacle/Corel. 

View as RSS news feed in XML
Copyright ┬ę 2012 Corel, Inc.. Terms of Use | Privacy Policy