Welcome to Pinnacle Systems - Forums Sign in | Join | Help

Betreft: Re: exporteren loopt fout

  •  01-29-2020, 9:23

    Betreft: Re: exporteren loopt fout

    Alle pogingen inclusief alle adviezen van Corel brachten geen oplossing.

    Na een compleet schone installatie (c schijf geformatteerd) van w10 werkt alles wel.

    Het zal gissen blijven wat nu de oorzaak kan zijn geweest. 

View Complete Thread
Copyright © 2012 Corel, Inc.. Terms of Use | Privacy Policy