Welcome to Pinnacle Systems - Forums Sign in | Join | Help

Betreft: montage met verschillende framerates 30 fps en 25 fps

 •  01-15-2018, 10:10

  Betreft: montage met verschillende framerates 30 fps en 25 fps

  Laten we maar buiten beschouwing laten dat NTSC niet 30fps, maar 29.97fps is.

  Dit probleem is niet goed op te lossen, tenzij de export video een variabele frame rate zou hebben.

  De meest gebruikte methode om van 30fps naar 25fps te gaan is om elk zesde frame over te slaan. Dat geeft vijf schokjes per seconde. Net waarneembaar voor een normaal oog. Om van 25fps naar 30fps te gaan wordt vaak elk vijfde frame herhaald. Dat geeft ook vijf schokjes per seconde.

  Een alternatief, is om beeldjes te interpoleren. Dus een soort overgang tussen twee beeldjes te berekenen. Dat vraagt niet alleen veel rekenwerk, maar heeft ook het nadeel dat de scherpte van de beeldjes achteruit gaat. Slechts 5 beeldjes per seconde zijn dan echt scherp, de andere zijn onscherp. Toch hadden oudere versies van Studio wel deze optie. Ik weet niet of Studio 18 dat ook heeft. Misschien bestaat er een plug-in, of een extern programma die het op deze manier kan.

View Complete Thread
Copyright © 2012 Corel, Inc.. Terms of Use | Privacy Policy