Welcome to Pinnacle Systems - Forums Sign in | Join | Help

Betreft: Geen geluid bij dvd

  •  07-16-2015, 6:04

    Betreft: Geen geluid bij dvd

    is dat bij alle bestanden die van vob naar mpg hernoemt zijn, dus geen geluid? Is er wel beeld in het voorbeeld dat je geeft?
View Complete Thread
Copyright © 2012 Corel, Inc.. Terms of Use | Privacy Policy