Forums
in > Search
Welcome to Pinnacle Systems - Forums Sign in | Join | Help

Pinacle Studio 15 Ultimate

Last post 11-28-2020, 9:28 by saby. 3 replies.
Sort Posts: Previous Next
 •  11-28-2020, 6:23 808290

  Pinacle Studio 15 Ultimate

  Dobrý den, při výměna PC jsem i přeinstaloval na nový PC výše uvedený program. Vše mi na něm funguje, jen mi nejde přetáhnou video na časovou osu. Neustále to po mě chce aktivační klíče. Ty původní co jsem kdysi získal (už nevím jak a tak jak je popsáno v programu, tak mi to nejde nebo dělám někde chybu) mi tam nejdou nebo je špatně zadávám.
  Bylo by možné mi zaslat přesný postup  jak klíče získat a kam přesně který vložit?
  Program mám zcela legálně zakoupen i s původním CD.
   
  Děkuji 
 •  11-28-2020, 6:54 808291 in reply to 808290

  Re:Pinacle Studio 15 Ultimate

  Sorry, available languages in this forum are English, French, German, Spanish, Italian and Dutch. No Czech.

  You can send me a private message where you provide your PS15's passport number and registration email address. I'll ask Corel some new keys for you.

 •  11-28-2020, 9:20 808293 in reply to 808290

  Re: Pinacle Studio 15 Ultimate

  Hello, when replacing the PC, I also reinstalled the above program on a new PC. Everything works for me, I just can't drag the video to the timeline. It always wants activation keys for me. The original ones that I once got (I don't know how and how it is described in the program, so I can't do it or I'm making a mistake somewhere) don't go there or I enter them incorrectly.
  Would it be possible to send me the exact procedure for obtaining the keys and where exactly which one to insert?
  I have purchased the program quite legally with the original CD.
   
  Thank you
 •  11-28-2020, 9:28 808295 in reply to 808291

  Re:Pinacle Studio 15 Ultimate

  The answer was already there :

  saby:

  You can send me a private message where you provide your PS15's passport number and registration email address. I'll ask Corel some new keys for you.

View as RSS news feed in XML
Copyright © 2012 Corel, Inc.. Terms of Use | Privacy Policy