Forums
in > Search
Welcome to Pinnacle Systems - Forums Sign in | Join | Help

Patch 17.02.137

Last post 12-17-2013, 15:28 by plemmens. 4 replies.
Sort Posts: Previous Next
 •  12-12-2013, 13:05 616310

  Patch 17.02.137

  er is een nieuwe Patch versie 17.02.137

  http://declic-video-fx.com/Home.aspx

  Raar dat de software er geen melding van maakt!!

  casper01Embarrassed

   

   

   

 •  12-12-2013, 14:50 616338 in reply to 616310

  Re: Patch 17.02.137

  HIER.

  Hij is pas enkele uren geleden beschikbaar gesteld.

 •  12-13-2013, 11:47 616525 in reply to 616338

  Studio 17 Patch-Update 2

  http://corel.force.com/pinnacle/articles/en_US/Master_Article/Pinnacle-Studio-17-Patch-Update-is-now-available?lang=en_US&productTopCategory=Pinnacle_Products&source=kba

  Ton 

 •  12-15-2013, 9:36 616843 in reply to 616525

  Re: Studio 17 Patch-Update 2

  Met de nieuwe patch waarbij Studio ge-update wordt naar versie 17.0.2.137 is er toch wel een en ander gewijzigd aan de onderliggende structuren.

  Bij installatie van 17.0.2 wordt  de structuur in de  “AppData” map gewijzigd, in die zin dat in de onderliggende map “Local” een nieuwe speciek voor PS17 bedoelde map “Pinnacle_Studio_17” aangemaakt wordt.   Je kan deze map dus vinden onder: C>Gebruikers>uw naam>AppData>Local>Pinnacle_Studio_17

  De achterliggende reden is het feit dat men op systemen waarop zowel PS16 als PS17 geïnstalleerd zijn, deze beide installaties onafhankelijk van mekaar wil maken.

  Tot vóór 17.0.2 probeerde Studio  altijd de instellingen van de vorige versie over te nemen. 17.0.0 nam ze over van 16.1, 17.0.1 nam ze over van 17.0.0 … Met 17.0.2.137 zijn er echter wat onderliggende structuren (vooral in de bibliotheek) gewijzigd met het gevolg dat er hier en daar wat incompatibiliteit ontstaat met vroegere versies. Vandaar dus deze scheiding.

  Als je nu dus patch 17.0.2 (of de volledige versie 17.0.2.137) installeert dan wordt er niets meer overgenomen van vorige (reeds geïnstalleerde) versies, maar wordt er in de map “Pinnacle_Studio_17” een volledig nieuwe structuur aangemaakt speciaal voor PS17. (nieuwe effect database, nieuwe thumbnail database, nieuwe settings.xml …) Het gevolg hiervan is natuurlijk dat je na installatie van patch 17.0.2 al je vroegere instellingen kwijt bent en dat de eerste opstart na de patch vrij lang zal duren omdat alles weer moet opgebouwd worden.

  Het is belangrijk om weten dat, welke map of bestand ook je uit de” Studio” map verwijdert, dat Pinnacle Studio die direct of bij de volgende opstart weer zal aanmaken. Het verwijderen van een specifiek bestand/map uit de Studio” map is dus een middel om bestaande, eventueel beschadigde instellingen te herstellen. Noteer daarbij wel dat het herstel een “terug naar fabrieksinstellingen” zal zijn en dat alle gepersonaliseerde instellingen (bibliotheek, tags, collecties, geanalyseerde mappen …) verloren zullen gaan.

 •  12-17-2013, 15:28 617195 in reply to 616843

  Re: Studio 17 Patch-Update 2

  Sta mij toe om hier nog volgende suggesties aan toe te voegen.

  De map “Studio” bevat 2 submappen, te weten 17.0 en Scratch. In deze mappen bevinden zich mappen/bestanden die interessant kunnen zijn als je bepaalde elementen van je installatie wil “herstellen”.

  1.       Plaatjes in bibliotheek opnieuw aanmaken.
  De informatie hiervoor bevindt zich in C>Gebruikers>Uw naam>AppData>Local>Pinnacle_Studio_17>Studio>Scratch>NGThumbnails.
  Als je deze map verwijdert dan worden de plaatjes opnieuw aangemaakt.

  2.       Effecten database opnieuw aanmaken.
  In de map … > AppData>Local>Pinnacle_Studio_17>Studio >17.0>EffectDB bevindt zich het bestand EffectRepository.xmp. Als je dit bestand verwijdert dan wordt de effectendatabase (effecten, menus, titels , overgangen …) opnieuw aangemaakt.

  3.        De bibliotheek vernieuwen.
  In … > AppData>Local>Pinnacle_Studio_17>Studio >17.0 vind je NGDatabase. In die map zitten alle gegevens met betrekking tot de bibliotheek. Een beschadigde bibliotheek kan aanleiding geven tot allerlei crashes. Als je deze map verwijdert begin je volgende keer met een volledig nieuwe bibliotheek. Noteer daarbij wel dat je persoonlijke aanpassingen (tags, collecties ..) hierbij verloren gaan.

  4.       Terug naar de instellingen zoals ze bij levering waren.
  In … > AppData>Local>Pinnacle_Studio_17>Studio >17.0>Settings vind je het bestand Settings.xml. Dit bestand bevat o.a. een instelling die bij opstart van Studio automatisch probeert het laatste project te laden. Settings.xml verwijderen is dan een oplossing.
  Dit bestand bevat ook de lijst met te analyseren mappen.  Settings.xml verwijderen zorgt ervoor dat je bij volgende opstart meteen de kans krijgt om de instellingen te wijzigen zodat bv. een map, waarin een niet ondersteund bestandsformaat zit waarop Studio bij importeren vastloopt, als niet meer te analyseren kan aangeduid worden.

  5.       Wil je het programma volledig terug zetten naar “fabriekswaarden” dan verwijder je simpelweg de volledige map genaamd “Studio”.

View as RSS news feed in XML
Copyright © 2012 Corel, Inc.. Terms of Use | Privacy Policy