Forums
in > Search
Welcome to Pinnacle Systems - Forums Sign in | Join | Help

Vaste instelling voor lettertype.

Last post 08-08-2017, 20:05 by plemmens. 3 replies.
Sort Posts: Previous Next
 •  08-08-2017, 15:15 743263

  Vaste instelling voor lettertype.

  Ik wil in mijn montages een vast lettertype instellen. Standaard staat daar Times New Roman ingesteld.
 •  08-08-2017, 16:41 743271 in reply to 743263

  Re: Vaste instelling voor lettertype.

  Over welke montage heb je het dan?

  Bij mij veel montages geen Times New Roman, maar verschillende uiteenlopende lettertypes.

  Om er een paar te noemen: Tahoma, Palatino Linotype, Clarendon Lt BT,

  Het lettertype aanpassen kan zo maar niet. Daarvoor zou je het .axp bestand van de betreffende montage manueel moeten aanpassen.

  Als jij dat wil doen ... voor mij niet gelaten maar ik raad  niet zo direct iemand aan om dat te doen. 

 •  08-08-2017, 19:28 743289 in reply to 743271

  Re: Vaste instelling voor lettertype.

  Hallo Paul, wellicht door mij niet helemaal duidelijk uitgelegd. Uiteraard heb ik in P20 alle mogelijke lettertypes tot mijn beschikking. Waar ik naar toe wil, ik wil voor al mijn montages een vast stramien kwa lettertype, is een mogelijkheid om bij de instellingen van Pinnacle standaard, in mijn geval, Futura Bk BT.
 •  08-08-2017, 20:05 743291 in reply to 743289

  Re: Vaste instelling voor lettertype.

  Ik geef een voorbeeld.

  Stel je wil van het thema Sport in de sjabloon 1-Begin de tekst die standard Corendon BT is wijzigen naar Arial als standard.

  Je moet dan gaan naar C:/Gebruikers>Openbaar>Openbare Documenten>Pinnacle>Content>IMG-Templates>Sports en daar het bestand 1-Opening.Montage.axt openen met bv. Kladblok.

  In dat bestand moet je dan "Clarendon BT" vervangen door "Arial". In dit geval komt Clarendon BT twee keer voor in dat bestand dus je moet het twee keer vervangen.

  Dan het bestand bewaren en de bibliotheek in Studio verniewen om de wijziging effectief te maken.

  Vrij omslachtige bedoening die je dus voor iedere sjabloon in iedere montage thema moet herhalen.

  Onbegonnen werk en als je toevallig een fout maakt zal Studio bij gebruik van de sjabloon waarin de fout zit on herroepelijk crashen. 

View as RSS news feed in XML
Copyright © 2012 Corel, Inc.. Terms of Use | Privacy Policy